Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry – MUKES

 

MUKES on vuonna 2020 perustettu järjestö, joka edistää kulttuurisensitiivistä muistityötä sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä etnisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien ikääntyvien aseman parantamiseksi Suomessa.

 

MUKES tukee muistihäiriöistä kärsiviä, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia ikääntyviä muun muassa edistämällä muistisairauden oikeanaikaista alkukartoitusta eri kieli- ja kulttuuriryhmissä Suomessa. Järjestö ohjaa ja neuvoo sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja alan opiskelijoita sekä järjestää moninaista toimintaa, kuten koulutuksia ja infotilaisuuksia.

 

MUKES toimii edelläkävijänä kehittämällä valtakunnallisesti kulttuurisensitiivistä muistityötä.

 

Lue lisää MUKES-toiminnasta


Kulttuurisensitiivinen muistityö

Hyvä seniori,
tutustu
palveluumme

Muistityön
ammattilainen,

tutustu
palveluumme

Kiinnostaako
koulutus?

tutustu
tarjontaamme

Ajankohtaista

Artikkeli: "The challenges of achieving timely diagnosis and culturally appropriate care of people with dementia from minority ethnic groups in Europe"
  Alzheimer Europe on julkaissut International Journ...