Jututtaja-hanke 2023-2025


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Let's rise “we do” the action"

 

Jututtaja-hankkeessa ohjattu puhelinseura tarkoittaa, että vapaaehtoinen juttelee äidinkielellään omaan vähemmistöryhmään kuuluvan iäkkään kanssa kerran viikossa noin puoli tuntia yhteisesti sovituista aiheista.

Ennen soittojen aloitusta vapaaehtoiset saavat meiltä koulutuksen ja tarvittavat työkalut sekä tuen soittojen aloittamiseksi ja onnistumiseksi. Kaikki vapaehtoiset haastattellaan ja he sitoutuvat Jututtaja-hankkeen eettisiin periaateisiin ja ovat vaitiolovelvollisia.

Ennen puhelujen aloittamista soitamme tutustumispuhelun iäkkäälle ja keskustelemme tilanteesta, toiveista, tarpeista ja pohdimme yhdessä, miten voimme olla iloksi ja avuksi. Jos soitot päätetään aloittaa, tutustumispuhelussa sovitaan ensimmäinen soittoaika, jossa mukana on vapaaehtoinen, hanketyöntekijä ja tarvittaessa muita läheisiä.

 

 

Jututtaja- soitot ovat aina maksuttomia!

Olemme vapaaehtoisen eli jututtajan rinnalla hänen matkallaan hyväksi jututtajaksi.

Etävapaaehtoistyön pituus on 8 - 10 soittokertaa, soittoja saa jatkaa enemmänkin, jos molemmat osapuolet sitä toivovat.

Vuonna 2023 elokuussa perustetaan pilottiryhmä, johon haetaan 15 erikielistä vapaaehtoista ja iäkästä. Vapaaehtoisen iällä ei ole väliä, odotamme joukkoomme niin nuoria kuin varttuneempiakin jututtajia.

 

Meiltä vapaaehtoiset eli jututtajat saavat:

 • Koulutusta ja perehdytystä
 • Kuulumista upeaan Jututtaja- verkostoon
 • Soittojen tukemista ja vertaistukea toisilta Jututtajilta
 • Viikoittaista kuulumisten jakamista digialustalla
 • Arkisen tuen – aina tarvittaessa
 • Koulutuksesta saat todistuksen

 

Juttujen aiheita voivat olla esimerkiksi aivo- ja muistitreenit, puhetta yhdessä tekemisestä ja kokemuksien jakamisesta tai muuten vaan toisen ilahduttamista puhelinsoitolla molemmille mielekkäistä aiheista.

Yleisesti puhelut iäkkäälle läheiselle ovat usein käytännön asioiden hoitamista. Oletko kokeillut puhelua, jossa päämääränä on ainoastaan merkityksellinen ja mielenkiintoinen sisältö, niin sinulle kuin iäkkäälle?

Tällaisissa soitoissa tärkeämmäksi nousee kyky ja halu vaihtaa ajatuksia tasavertaisena ja se mahdollistaa keskustelun pohtimisen myös soiton jälkeen.

Kokonaisuudessa parhaita puheluita ovat ne, jotka ovat saaneet osallistujat ajattelemaan asioita, mutta yhtä tärkeää on toiminta ja tekeminen puhelinsoitosta johtuen. Esimerkiksi voitte yhdessä sopia sen, montako eri lintua bongaatte viikon aikana ja seuraavassa soitossa saatte vertailla ja kertoa toisillenne havainnoista ja kokemuksista.

Voi olla, että iäkäs onkin nähnyt viikon aikana enemmän lintuja, vaikka kävelykyky on huono. Hän on nimittäin katsonut telkkarista luonto-ohjelmia. Elämänviisautta ja kokemusta, eikö?

 

Jos sinulla on kysyttävää, niin kerromme mielellämme lisää!

 

 

 

 

 

Jututtaja - STEA-hanke 2023 - 2025

 

Jututtaja- hankkeessa kehitetään eri kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluville, ei- säännöllisten palvelujen piirissä oleville ikääntyville kohdennettua ja ohjeistettua puhelinseuraa. Hankkeen aikana kehitetään koulutusohjelma ja erikielisiä materiaaleja saman kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluville vapaaehtoisille. Hankkeessa opastetaan toteuttamaan hyvinvointia ja aivoterveyttä ylläpitävää puhelinseuraa heidän äidinkielillään.

Puhelinseuran tarkoitus on edistää niin vapaaehtoisen kuin ikääntyvän hyvinvointia, muisti- ja  aivoterveyttä sekä  vähentää yksinäisyyttä ja lisätä osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Jututtaja-hankkeessa hyödynnetään laajasti kansallisia sekä kansanvälisiä sensitiivisen muistityön kokemuksia ja näin luodaan kaikkien käytettävissä oleva toimintamalli. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 55- vuotiaat suurimmat vieraskieliset ryhmät väestössä: arabian, englannin, venäjän ja vironkieliset.

Moninainen ikääntyvä Suomessa on iso ja näkymätön ryhmä joissa suuri osa heistä ei ole mukana missään järjestetyssä ryhmätoiminnassa tai palveluiden piirissä ja joiden tietoisuus oman aivo- ja muistiterveyden hyvinvoinnista on heikko tai olematon.

Hankkeessa järjestetään maksuttomia koulutustilaisuuksia.

Hankkeen alueet ovat Helsinki, Espoo, Kotka ja Vantaa.

 

Hankkeessa:

 

Hankkeen tavoitteena on eri kieli- ja kulttuurivähemmistöön kuuluvien ikääntyvien hyvinvoinnin ja aivoterveyden edistäminen, yksinäisyyden vähentäminen sekä heidän osallistaminen yhteiskunnan toimintaan ja  ohjaaminen palvelujen pariin.

Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään koulutusohjelma vapaaehtoisille eli Jututtajille. Jututtajien tietoisuus palvelujärjestelmistä, ryhmätoiminnoista ja aivoterveyden- ja muistin toiminnoista lisääntyy ja koulutuksen jälkeen he osaavat kohdata yksinäisiä ikääntyviä omasta kieliryhmästään käsin.

Hankkeessa järjestetään info- ja koulutustilaisuuksia eri alojen ammattilaisille, opiskelijoille sekä eri kieli- ja kulttuurivähemmistöille.

Hankkeen tuloksena yhteiskunnallinen ymmärrys ikääntyvän väestön moninaisuudesta sekä tietoisuus moninaisen muistityön osaamisen tärkeydestä lisääntyy, jolloin eri kieli- ja kulttuurivähemmistölle osataan tarjoa heille soveltuvia palveluja.

 

Vapaaehtoinen puhelun soittaja eli Jututtaja

 

Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi eli Jututtajaksi!

 • Jututtajana tarjoat koulutuksen jälkeen puhelinseuraa omalla äidinkielellä 8 -10 kertaa.
 • Jututtajan tarkoituksensa on tukea ja edistää Sinun kieli- ja kulttuuritaustastaan tulevan ikääntyvään  aivo- ja muistiterveyttä, lisätä hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä.

Soittojen aloittamiseksi saat kattavan koulutuksen!

Täytä alla oleva lomake huolellisesti ja me otamme sinun yhteyttä viikon sisällä. Jos Sinulla on kysyttävää niin laita sähköpostia 

ann-ly.palosaari@mukes.fi tai soita 0400 25 1222 

 

 

Ilmoittaudu Jututtajaksi tästä:

 

Vapaaehtoisen Jututtajan ilmoittautumislomake

Tässä ilmoittautumislomakkeen pdf versio Vapaaehtoisen ilmoittautumislomake 

 

 

 

Toiveita ja odotuksia Jututtajalle 


Jututtaja koulutusohjelmaan osallistuminen ei edellytä hakijalta aiempaa kokemusta vapaaehtoistyöstä tai sosiaalialan koulutusta.

Koulutusohjelmaan haetaan hakulomakkeella, jonka perusteella osa hakijoista valitaan haastatteluun. Hakijoiden haastattelut ovat tärkeä osa valintaprosessia. Jututtajan suomenkielen suullinen osaaminen täytyy olla riittävää, jotta koulutusohjelmassa osallistuminen olisi mahdollista. 

Sovellut Jututtajaksi jos sinulla on motivaatiota tukea ja auttaa yksinäisiä ikääntyviä sekä halu:

 • kehittää omaa osaamistaan 
 • oppia uutta

 

Lue lisää ja lataa tästä Toiveita ja odotuksia Jututtajalle

 

Juttuseuran saaja

 

Tervetuloa mukaan Juttuseuran saajaksi!

 • olet kiinnostunut kerran viikossa sinulle järjestetystä juttuseurasta eli Jututtajan soitosta
 • vapaaehtoinen eli Jututtaja soittaa sinulle kerraan viikossa äidinkielellä ja tarjoa sinulle juttuseuraa
 • Jututtaja on henkilö, jonka kanssa voit äidinkielellä keskustella sinulle ja Jututtajalle mielenkiintoisista aiheista kuten ajankohtaisista uutisista, hyvinvoinnista, muistella menneitä ja hauskalla tavalla tehdä yhdessä aivo- ja muistiterveyttä edistäviä tehtäviä. 

Juttuseurassa tärkeintä on se, että te molemmat viihdytte ja nauditte yhteisistä soitoista!

 

Täytä alla oleva lomake huolellisesti ja me otamme sinun yhteyttä viikon sisällä. Jos Sinulla on kysyttävää niin laita sähköpostia

siiri.jaakson@mukes.fi tai soita 0400 25 0404

 

Ilmoittaudu tästä: Juttuseuran saajan ilmoittautumislinkki

 

Lataa tulostettava lomake tästä: Puhelinseuran saajan ilmoittautumislinkki

 

 

 

 

Jututtaja FACEBOOK

 

Tule meitä seuramaan

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090397257799

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTA rohkeasti yhteyttä!

Ann-Ly Palosaari

Hankevastaava

Puh. 0400 2512 22

Sp. ann-ly.palosaari@mukes.fi                                                                        

Siiri Jaakson

Toiminnanjohtaja, suunnittelija

Puh. 0400 2504 04

Sp. siiri.jaakson@mukes.fi