Päättyneet hankkeet

 

”Monikulttuurisen muistityön monet kasvot”, 2022.

 

Pluralismisäätiön rahoittamassa videohankkeessa kehitti MUKES uutena työkaluna videon

”Monikulttuurisen muistityön monet kasvot”

 

 

Videon sisältö on kehittynyt käytännön tarpeista ja sen rakenteessa selvitetään tietoisuutta muistipalveluista ja ymmärrystä niiden saavuttettavuudesta neljästä eri näkökulmasta. 

Videossa osallistuu eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva muistisairauden alkuvaiheessa oleva ikääntyvä, erikielisen muistisairaan läheinen, lääkäri sekä muistipalveluiden edustaja.
Riittääkö kieli- ja kulttuurivähemmistön kuuluvan asiakkaan kielitaito, terveyslukutaito, tieto muistisairauksista yleensä? 

 

 

 

Video on suunnattu tulevaisuuden sote palvelujen kehittämiseen, antaa kulttuurisensitiiviselle muistityölle näkyvyyttä ja on kohdennettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, alan päättäjille sekä alan opiskelijoille. 

Videon tarkoitus ei ole antaa meille valmis vastauksia. Pikemminkin näyttää eri osapuolien, kuten muistihäiriöistä kärsivän iäkkään ja hänen lähiomaisen, sekä myös hoitotyötä tekevien ammattilaisten näkemyksiä, siitä miten kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvat asiakkaat pärjäävät nykyisessä palvelujärjestelmässä.

Riittääkö muistialan palveluntarjojilla osaamista kohderyhmän kohtaamiseen, menettämättä omaa ammattitaitoa?

Lämmin kiitos kaikille videossa osallistujille! 

 

 

 

 

Kiitos Pluralismisäätiölle luottamuksesta meihin ja tuesta meidän toiminnan kehittymisen!


Ja iso kiitos myös meidän hankkeen kehitystiimille - Tiina Auer, Miika Takala ja Mia Jääskeläinen!