Verkostot ja Yhteistyö

 

 

Yhteistyössä on voimaa! 

 

Monikulttuurinen muistikeskus MUKES tekee laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kuten muiden järjestöjen, kuntatoimijoiden sekä alan oppilaitosten kanssa. 

Monikulttuuriselle vanhustyölle on jatkuva kasvava tarve ja sote-alalle tarvitaan yhä enemmän yhteistyötä eri toimijoiden välille. Tarvitsemme työhön käytännön työkaluja, koulutusta ja tiedon jakamista, jotta eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvat iäkääntyvät saavuttavat palvelut yhdenvertaisesti.

Tämä on merkittävä yhteiskunnallinen asia, myös taloudellisesti. MUKES tekee yhteistyötä tämän kasvavan ongelman ratkaisemiseksi kehittämällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö

 

Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä

 

 

MUKES on osa Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymää.

Yhteenliittymän jäsenet ovat:


Yhteenliittymän tavoite on parantaa vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä. Tavoite saavutetaan tekemällä työtä vieraskielisten ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden parissa heidän arkensa tukemiseksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä lisäämällä eri toimijoiden tietoisuutta vähemmistöihin kuuluvien iäkkäiden tilanteista, tarpeista ja mahdollisuuksista.

Suomen Romaniyhdistys ry

Suomen Romaniyhdistys ry on yksi Suomen vanhimmista valtakunnallisista romanijärjestöistä. Se on perustettu vuonna 1967 ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Romaniyhdistyksen tavoitteena on edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta, lisätä romanien vaikutusmahdollisuuksia ja osallistaa heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Riistavuoren palvelukeskus

Riistavuoren palvelukeskus on Helsingin Sote-palvelujen toimintapiste. Palvelukeskustoimintaan voivat osallistua helsinkiläiset eläkeläiset ja työttömät, joilla on voimassa oleva palvelukeskuskortti.

Kampin palvelukeskus

Kampin palvelukeskus on Helsinkin Sote-palvelujen toimipiste. Palvelukeskustoimintaan voivat osallistua helsinkiläiset eläkeläiset ja työttömät. joilla on voimassa oleva palvelukeskuskortti.

Alzheimer Europe

Vuonna 2018 alkoi Alzheimer Europe järjestämä hanke Intercultural care and support. Hankkeessa perustetiin eri maiden alan asiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä, jossa oli mahdollisuus osallistua.

Vuonna 2019 Alzheimer Europe julkaisi hankkeesta kattavan raportin "The development of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic groups" Tavoitteena on kulttuurien välisen hoidon ja tuen edistäminen ja raportin avulla pyritään parantamaan etnisten vähemmistöjen dementiaa sairastavien sekä heidän hoitajiensa asemaa.

Vuonna 2020 jatkoimme asiantuntijaryhmässä työtä kulttuurisensitiivisen muistityön edistämiseen ja sen tuotoksena julkaistiin kaksi materiaalia. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille opas: A guide to raise awareness amongst health and social care workers: "Interfcultural dementia care for health and social care providers: a quide" sekä yleiseen vaikuttamiseen yhteenveto huomioon otetavista kivukohteista: The policy briefing: "Policy briefing on intercultural care and support for people with dementia and their informal carers/supporters"

Vuonna 2020 järjesti Alzheimer Europe ensimmäisen virtuaalisen konferenssin 30th Alzheimer Europe Conference #30AEC - Dementia in a changing world, missä myös etniseen vähemmistöön kuuluvat ikääntyvät olivat laajemmin esillä. Sille kohderyhmälle oli ohjelmassa paljon puheenvuoroja, mm esittelimme Suomessa kehitettyä monikulttuurista muistityötä. Konferenssin esittelyt mm kulttuurisensitiivisestä muistityöstä ovat nyt seuratavana - AE YouTube channel: https://youtube.com/c/AlzheimerEurope 

Mainostoimisto Fontiina

Mainostoimisto Fontiina toteuttaa markinnoinnin eri tarpeet paperista pikseleihin iloisella luovuudella ja reippaalla otteellaa. 

Vamos Vantaa Diakonissalaitos

Vamos Vantaa tukee 16-29-vuotiaita, vieraskielisiä nuoria sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita elämässä eteenpäin. Vaikuttavuus on tärkeä osa Vamos-palveluiden arviointia ja kehittämistä, ja mittaamme työn vaikuttavuutta vuosittain.

Helsingin Muistiyhdistys ry

Helsingin muistiyhdistys on helsinkiläisten muistisairaiden ja heidän läheistensä tukijärjestö. Yhdistys toimii muistisairauksien ja -häiriöiden haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osallistuu tutkimuksen, hoivan ja hoidon kehittämiseen. Yhdistys tuo kuuluville muistisairaiden ja läheisten äänen.

 

Verkostot

 

VeTo-verkosto

VeTo-verkosto on VeTo on kotoutumista edistävän vertaistoiminnan valtakunnallinen yhteistyöverkosto. VeTon jäsenenä pääset vaihtamaan ajatuksia toisten ammattilaisten kanssa ja kokeilemaan uudenlaisia vertaistoiminnan menetelmiä. Verkoston viestintäkanavat tuovat toiminnallesi näkyvyyttä ja tukevat käytännön kehittämistyötä.

ENIEC - European Network on Intercultural Elderly Care

ENIEC - European Network on Intercultural Elderly Care -verkosto on ollut kulttuurisensitiivisen muistityön kehittämiselle ollut merkittävänä tukena ja inspiraation antajana jo vuodesta 2014. Verkostolla on vuosittain eri Euroopan maihin kuuluvien jäsenien tapaamiset, missä keskittytään eniseen vähemmistöön kuuluvien ikääntyvien tukemiseen eri maissa.  

Vuonna 2020 oli ENIEC Suomen tiimi vastuussa ENIEC Annual Meeting 2020 järjestämisestä Tallinnassa. AM 2020 The Legacy of Cultural Contexts in the Lives and Identities of Minority Older Persons in Europe. Cultural factors and social identities as a source of support for older people peruttiin koronaviruksen takia.

MTÜ 65B

MTÜ 65B on Viron muistitreenaajien verkosto, mikä on osana EURAG - The European Federation of Older Persons verkostoa ja toimii ikääntyvien hyvinvoinnin ja muistisairauden ennaltaehkäisyn edistamiseen.

Pass It On Network

Pass It On Network on maailmanlaajuinen verkosto, mikä edistää ikääntyvien hyvinvointia aivoterveyttä.

Pohjoismaiden dementia ja etnisten vähemmistöjen verkosto

Dementia ja siirtolaistaustaiset ihmiset Pohjoismaissa on aihe, joka kaipaa lisää tutkimusta. Ulkomaalaistaustaisilla ihmisillä on todennäköisesti yhtä suuri muistisairauden riski kuin Pohjoismaissa syntyneillä, mutta heistä harvemmat hakeutuvat hoitoon. Kansainvälisten tutkimusten mukaan etniskulttuurinen tausta määrittää suuresti, millaiseen hoitoon hakeudutaan. Eri puolilla maailmaa on monia erilaisia näkemyksiä dementiasta ja sen oireista. Omalla äidinkielellä annetulla hoidolla ja hoivalla saattaa olla suuri merkitys, vaikka muistisairas henkilö olisi asunut maassa pitkäänkin. 

Dementian ja etnisten vähemmistöjen teemaverkosto perustettiin vuonna 2012. Se käsittää noin 30 pohjoismaista tutkijaa ja eri alan ammattilaista.
Verkoston tavoitteena on luoda dementiaa sairastaville vanhemmille siirtolaisille ja heidän omaisilleen laadukkaita ja mukautettuja hoito- ja hoivapalveluita. Verkosto kokoontuu 1–2 kertaa vuosittain. Sen toimintamuotoja ovat kokemusten vaihto, yhteistyö ja tiedon levittäminen. Useat sen jäsenistä tekevät yhteistyötä tutkimusprojekteissa ja ovat julkaisseet yhdessä tieteellisiä artikkeleita.